Sastanak Povjerenstva za prevenciju

25. ožujka održan sastanak Povjerenstva za prevenciju Općine Donji Lapac čija je članica Ženska grupa Donji Lapac. Na sastanku je članstvu predočen izvještaj o radu u 2012.godini, te su članovi pojedinačno iznijeli planove svojih aktivnosti u 2013.godini.GivenGain platforma

Ženska grupa Donji Lapac je prisustvovala izobrazbi za korištenje GivenGain platforme za prikupljanje sredstava. Izobrazba je održana 21. i 22. ožujka u Zadru u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva od koje udruga ima institucionalnu podršku.