Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

26. studeni 2013. – Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama Vijeće za prevenciju Općine Donji Lapac u prostorijama Osnovne škole Donji Lapac organiziralo je okrugli stol kojem su prisustvovali predstavnici Osnovne škole Donji Lapac, Policijske postaje D.Lapac, Općine D.Lapac I ženske grupe Donji Lapac.. Cilj okruglog stola bio je predstaviti percepciju nasilja […]Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti

Cenzura Plus u Kninu organizirala trodnevnu dizajnersku radionicuU sklopu projekta „Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“, kojeg udruga Cenzura Plus provodi u suradnji s partnerskim organizacijama Pučkim otvorenim učilištem iz Knina, u suradnji s HZZ Zadar i Centrima za socijalnu skrb Gospić, Gračac i Šibenik te udrugama Prospero iz Gračaca, NIT iz Korenice, […]Poziv na javno predstavljanje Dječje igraonice u D.Lapcu

Poziv na javno predstavljanje Dječje igraonice u D.Lapcu I predstavljanje projekta „Podrška organizacijama civilnog društva radi poboljšanja socijalne kohezije u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine,IPA CBC   Poštovani, Ovim putem Vas obavještavamo da je Udruga UNA kao nositelj projekta sa RH strane potpisalo ugovor sa Delegacijom Europske Unije za implementaciju prekograničnog projekta pod […]