Učionica demokre(a)cije – izložba i susret s političarima

U okviru projekta „Učionica demokre(a)cije“ koju „Domine“ provode u suradnji sa Ženskom grupom Donji Lapac, u galeriji Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“, u Splitu je 19. svibnja otvorena izložba predizbornih plakata učenika 7. i 8. razreda OŠ „Donji Lapac“, OŠ „Grohote“ Šolta i OŠ „Petar Berislavić“ Trogir. Na izložbi koja će biti […]Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti 2

U okviru projekta „Socijalno poduzetništvo korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“, 25.03.2014.god. je u prostorijama Ženske grupe Donji Lapac, kao partnerske organizacije, otpočeo certificirani tečaj izrade rukotvorina od vune i konca. Tečaj je upisalo devet korisnica socijalne pomoći sa područja općine D.Lapac. Program tečaja je sastavio Željko Knezić, profesor sa Tehnološkog fakulteta iz Zagreba koji i […]