Izjava povodom očitovanja Predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića

Ženska mreža Hrvatske i Platforma za ženska reproduktivna prava pozdravljaju izjavu Predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića prema kojoj novi zakon o pravu na pobačaj ne smije zabranit pobačaj niti na bilo koji način smanjiti spolna i reproduktivna prava žena zagarantirana starim zakonom. Svaka zabrana ili ograničavanje postojećih prava bila bi suprotna Odluci Ustavnog suda. Također […]Izjava povodom najave Ministra Kujundžića

Ženska mreža Hrvatske (ŽMH) uputila je prije dva tjedna dopis Ministarstvu zdravstva s upitom u kojoj je fazi donošenje nacrta prijedloga novog zakon o pobačaju, te je li imenovana radna skupina i jesu li i na koji način u proces pripreme uključene ženske organizacije. Odgovor nismo dobile do danas. Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je, […]