Izjava povodom najave Ministra Kujundžića

Ženska mreža Hrvatske (ŽMH) uputila je prije dva tjedna dopis Ministarstvu zdravstva s upitom u kojoj je fazi donošenje nacrta prijedloga novog zakon o pobačaju, te je li imenovana radna skupina i jesu li i na koji način u proces pripreme uključene ženske organizacije. Odgovor nismo dobile do danas.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je, gostujući na N1-televiziji, okupljanje stručnjaka za rad na novom, kako je rekao, restriktivnijem zakonu, koji ima za cilj smanjenje broja pobačaja. Pri tom je kao one koji će biti uključeni u pripremu Zakona posebno istaknuo Katoličku crkvu.

Podsjećamo Ministra, Vladu i hrvatsku javnost da je ova najava upravo suprotna aktualnim preporukama UN-ovog Odbora za praćenje provedbe UN-ove Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), u kojoj jasno stoji da država mora poduzeti mjere, uključujući i one zakonodavne, kako bi spriječila nazadovanje u području pristupa žena spolnom i reproduktivnom zdravlju, pristupa slobodnom pobačaju i kontracepcijskim sredstvima, kao i spolnom odgoju. Isto tako, država je obvezna prema Konvenciji spriječiti da sociokulturni stavovi, uključujući i one vjerskog podrijetla, budu prepreka potpunom ostvarivanju prava žena.

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga zakona treba biti sastavljena od stručnjakinja i stručnjaka iz tog područja te iz područja zaštite ljudskih prava žena. Naglašavamo kako u radnoj skupini ne smije biti mjesta za instituciju koja ne samo da nema stručnosti, već se i otvoreno zalaže protiv prava na pobačaj. Ova najava nedvojbeno ukazuje na krivi smjer i opasnost od smanjenja postojećih reproduktivnih prava.

Ministar Kujundžić je također naveo da je cilj rasprave “da se zaštiti majka i da se ponude modeli zaštite da se ne odluči na pobačaj”. Podsjećamo Ministra da je to samostalna i slobodna odluka žene i da nitko, pa ni obitelj ni crkva, ne smiju u tome biti iznad žene i njezine slobode i prava. Pitanje pobačaja nije pitanje svjetonazora, već je to pravo žene na adekvatnu zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja!

Ženska mreža Hrvatske i
Platforma za ženska reproduktivna prava

Ovaj članak je napisan u Ponedjeljak, 2. travnja 2018. u 16:36 i nalazi se u kategoriji Nekategorizirano. Odgovore na ovaj članak možete pratiti putem RSS 2.0 feeda. Na isti možete i odgovoriti, ili poslati trackback sa vaše vlastite web stranice.

Napišite odgovor

Morate biti prijavljeni da bi napisali komentar.