Izvještaj za 2011. godinu

ŽENSKA GRUPA DONJI LAPAC

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ZA 2011. GODINU

 

 

 

 

Aktivnosti koje smo provodile:

 1. Edukacija žena I djevojaka na teme: nasilje prema ženama, vršnjačko nasilje, nasilje u adolescentskim vezama, prostitucija, trgovanje ženama.
 2. Obilježavanje prigodnih datuma: Dan žena, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama I međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
 3. Biblioteka-čitaonica
 4. Pružanje podrške I pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja (9 žena dobilo pravnu pomoć I podršku
 5. Članstvo u koordinacijskom timu mreže NVO-a Ličko senjske županije
 6. Aktivnosti na projektu zajedno ka zapošljavanju I socijalnom uključivanju kroz koji se osposobljavaju žene starije od 40 god. I dugotrajno nezaposlene za obavljanje određenih djelatnosti kojima bi sebi u budućnosti osigurale ekonomsku neovisnost ( tečajevi rada na računalima, engleskog jezika, pletenja I šivanja, tečajevi za njegovateljice I turističke vodiče)
 7. pružanje podrške I savjeta građanima te posredovanje izmešu njih I institucija u pogledu ishodovanja dokumentacije o državljanstvu, stambenom zbrinjavanju, socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti te konvalidaciji radnog staža I dr.
 8. Suradnja sa drugim ženskim organizacijama

 

Posebno izdvajamo sljedeće aktivnosti:

 

 1. Na poziv Policijske uprave I županijskog centra za socijalnu skrb održale smo radionicu sa učenicima 7. I 8. razreda osnovne škole na temu obiteljskog nasilja. Od ovih institucija smo dobile priznanje za održanu radionicu na kojoj smo djeci sukladno njihovom uzrastu približili I objasnili predrasude koje vladaju u našem društvu u pogledu razlikovanja muškarca I žene a koje direktno I indirektno proizvode nasilnike I žrtve. Policija I centar su organizirali ove radionice na području cijele Županije ali oni su prezentirali samo zakonsku regulative. Zbog toga sun a savaku radionicu pozvali I udruge koje se bave ovom problematikom, ali je samo naša udruga održala I radionicu sa djecom.
 2. Projekt “Zajedno ka zapošljavanju I socijalnom uključivanju” provodimo na području Ličko senjske I zadarske županije u partnerstvu sa još 4 udruge. Do sada je kroz sve oblike osposobljavanja prošlo 130 žena.  17 žena je osposobljeno za njegovateljice (3 su se već I zaposlile), 50 žena je prošlo tečaj rada na računalu, 30 tečaj engleskog jezika. Većina njih je prošla I kroz kreativne radionice (tkanje, pletenje I šivanje). Trenutno je u procesu izrada poslovnog plana za osnivanje socijalne zadruge kojeg radimo u suradnji sa partnerskim organizacijama na projektu I Fakultetom za poslovni menandžment iz Zagreba.

 

 

U idućoj godini planiramo zajedno sa partnerskim organizacijama osnovati socijalnu zadrugu kroz koju bi žene od kuće radile, proizvodile I plasirale te svoje proizvode na tržište I tako stekle ekonomsku samostalnost a ujedno bile u svom domu.

 

 

SAŽETAK PROVEDBE PROGRAMA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA

 

 

Ženska grupa Donji Lapac je u 2011. godini počela provoditi na nivou Ličko senjske županije projekt „Zajedno ka zapošljavanju i socijalnom uključivanju“, te projekt „Lokalna partnerstva“. Oba projekta su financirana iz sredstava Europske unije i udruga ih provodi kao partnerska organizacija sa Cenzura Plus iz Splita, Tehnološki centar iz Splita, Prospero iz Gračaca, Nit iz Korenice i Tara iz Ličkog Petrovog Sela. Program socijalnog uključivanja za koji se traže sredstva je nastavak ova dva projekta i za direktne troškove projekta nastojimo zajedno sa partnerskim organizacijama osigurati sredstva iz dosadašnjih izvora.

Cilj programa je osposobiti dugotrajno nezaposlene žene i korisnice socijalne pomoći, a koje su starije od 40 godina, za razna zanimanja kako bi mogle biti konkurentne na tržištu rada i kako bi mogle samostalno obavljati neku djelatnost kojom bi sebi osigurale egzistenciju. Dugoročni cilj je stvoriti preduvjete za osnivanje tzv. socijalne zadruge kroz koju bi žene ruralnih krajeva mogle plasirati svoje proizvode izrađene u kućnoj radinosti i na taj način osigurati sebi izvor prihoda.

Aktivnosti koje se provode kroz program su:

 • Tečaj rada na računalu
 • Tečaj šivanja, pletenja
 • Tečaj tkanja
 • Tečaj engleskog jezika
 • Tečaj za njegovateljicu
 • Tečaj za turističkog vodiča
 • Tečaj rada s keramikom
 • Tečaj rada salvetnom tehnikom

Do sada su odrađeni tečajevi u Korenici, Ličkom Petrovom Selu, Udbini, Donjem Lapcu,Gračacu i Gospiču, te se planira njihovo dalje provođenje. Pored tečajeva u narednoj godini planiramo zajedno sa korisnicama osmisliti originalne proizvode, prvenstveno one koji predstavljaju prostor Like koji bi se plasirali kroz buduću zadrugu. Pored toga partnerske organizacije će raditi na osnivanju zadruge te uspostaviti komunikaciju sa Nacionalnim parkom Plitvička jezera i Parkom prirode Velebit, konkretno sa Cerovačkim spiljama radi plasmana proizvoda.

U provedbi programa usko surađujemo sa HZZ-om i Centrom za socijalnu skrb.

 

Ovaj projekt je financiran fondovima EU i planiramo zajedno sa partnerima  nastavak njegove provedbe.

 

 

 

 

 

 

 

U D.Lapcu, 12.01.2012.