Izvještaj za 2015. godinu

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ZA 2015. GODINU

 

Aktivnosti koje smo provodile:

  1. Edukacija žena i djevojaka na teme: nasilje prema ženama, vršnjačko nasilje, nasilje u adolescentskim vezama, prostitucija, trgovanje ženama.
  2. Obilježavanje prigodnih datuma: Dan žena, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
  3. Biblioteka-čitaonica
  4. Pružanje podrške i pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja (7 žena dobilo pravnu pomoć i podršku
  5. Članstvo u koordinacijskom timu mreže NVO-a Ličko senjske županije
  6. pružanje podrške i savjeta građanima te posredovanje izmešu njih i institucija u pogledu ishodovanja dokumentacije o državljanstvu, stambenom zbrinjavanju, socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti te konvalidaciji radnog staža i dr.
  7. Suradnja sa drugim ženskim organizacijama
  8. Provedba projekta „Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama

Ciljevi projekta:  povećanje broja socijalno isključenih žena koje sudjeluju u volonterskim aktivnostima što pridonosi poboljšanju njihovih mogućnosti zapošljavanja;  povećanje broja organizacija civilnog društva i javnih institucija koje provode volonterske aktivnosti i angažiraju volontere; promicanje partnerstva između organizacija civilnog društva i javnih institucija u području volonterstva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Nositelj projekta: Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS

Partneri: Udruga Prospero, Općina Gračac, Udruga Ženska grupa Donji Lapac, Udruga Naše Ognjište, Udruga TRIM Vrboska, Udruga SRMA, Hrvatska udruga poslovnih žena KRUG, Ekonomski fakultet Split, Pravni fakultet Split, Umjetnička akademija Split, Lička ženska zadruga, Zadruga Vridne ruke žena Cetinskog kraja

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture.

9. Provedba programa Dječja igraonica u D.Lapcu i Srbu

Ovo je nastavak projekta iz 2014.godine financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, a cilj mu je socijalizirati djecu predškolske dobi. Program dijelom financijski podržava i Općina Donji Lapac.

  1. Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje

Udruga Cenzura plus zajedno sa partnerskim organizacijama sa područja Like, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera, Općinsko društvo Crvenog križa Gračac i Ženska Grupa Donji Lapac, provodi projekt kojim nastoji uključiti žene, većinom dugotrajno nezaposlene i u riziku od siromaštva, s područja Ličko-senjske i Zadarske županije, koje skrbe o starijim članovima obitelji, kroz 2 osnovna cilja:

Unaprijediti socijalne usluge u zajednici razvojem i povećati mogućnosti zaposlenja i ekonomski osnažiti žene u lokalnim zajednicama Ličko-senjske i Zadarske županije kroz programe osposobljavanja, samozapošljavanja i usavršavanja te izgradnje samopouzdanja za najmanje 45 žena koje skrbe o ovisnim članovima obitelji kako bi se samozaposlile ili uključile u rad Ličke ženske socijalne zadruge.

Kroz projekt ćemo obuhvatiti 90 starijih i nemoćnih osoba kroz program pružanja izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući. 45 žena koje će biti uključene u proces povećanja zapošljivosti kroz različite edukacijske programe (10 će pohađati program osposobljavanja za njegovateljicu, 10 program osposobljavanja za gerontodomaćicu, 25 žena će proći edukacijski ciklus potpore za samozapošljavanje i osnaživanje) povećava se njihova socijalna uključenost i zapošljivost za zanimanja za koja postoji realna potreba na tržištu rada, čime se dugoročno smanjuje nezaposlenost na ciljanim područjima i doprinosi nacionalnim politikama zapošljavanja. Projekt će se provoditi i kroz 2016.godinu, a financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.