Izvještaj za 2016. godinu

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ZA 2016. GODINU

Aktivnosti koje smo provodile:

  1. Edukacija žena i djevojaka na teme: nasilje prema ženama, vršnjačko nasilje, nasilje u adolescentskim vezama, prostitucija, trgovanje ženama.
  2. Obilježavanje prigodnih datuma: Dan žena, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
  3. Biblioteka-čitaonica
  4. Pružanje podrške i pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja (2 žene dobile pravnu pomoć i podršku
  5. Članstvo u koordinacijskom timu mreže NVO-a Ličko senjske županije
  6. pružanje podrške i savjeta građanima te posredovanje između njih i institucija u pogledu ishodovanja dokumentacije o državljanstvu, stambenom zbrinjavanju, socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti te konvalidaciji radnog staža i dr.
  7. Suradnja sa drugim ženskim organizacijama
  8. Provedba programa Dječja igraonica u D.Lapcu i Srbu

Dječja igraonica funkcionira na principu boravka djece predškolske dobi u prostoru udruge gdje provode 3-4 sata u igri, zabavi i učenju. Igraonica je osmišljena sa ciljem socijalizacije djece starosti od 3-7 godina. Igraonicu  je kroz 2016. godinu prošlo 29 djece sa kojima su radile dvije tete, jedna kao pedagoški radnik, a druga kao pomoćna teta. Djeca su uz svakodnevne aktivnosti igre i zabave, boravila na otvorenom, te provodila aktivnosti koje su organizirane od strane škole, policije i Udruženja umirovljenika. Tim prilikama su sudjelovali u kulturnim manifestacijama, te prošli edukacije o vršnjačkom nasilju i prometnim pravilima.

Šestero djece se priprema za polazak u školu, te rade po programu predškole i pripremaju se za novo okruženje.

Ovo je nastavak projekta iz 2015.godine financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, a cilj mu je socijalizirati djecu predškolske dobi. Program dijelom financijski podržava i Općina Donji Lapac.

  1. Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje

Udruga Cenzura plus zajedno sa partnerskim organizacijama sa područja Like, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera, Općinsko društvo Crvenog križa Gračac i Ženska Grupa Donji Lapac, provodi projekt kojim nastoji uključiti žene, većinom dugotrajno nezaposlene i u riziku od siromaštva, s područja Ličko-senjske i Zadarske županije, koje skrbe o starijim članovima obitelji, kroz 2 osnovna cilja:

Unaprijediti socijalne usluge u zajednici razvojem i povećati mogućnosti zaposlenja i ekonomski osnažiti žene u lokalnim zajednicama Ličko-senjske i Zadarske županije kroz programe osposobljavanja, samozapošljavanja i usavršavanja te izgradnje samopouzdanja za najmanje 45 žena koje skrbe o ovisnim članovima obitelji kako bi se samozaposlile ili uključile u rad Ličke ženske socijalne zadruge.

Kroz projekt smo obuhvatili 90 starijih i nemoćnih osoba kroz program pružanja izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući. 45 žena koje su bile uključene u proces povećanja zapošljivosti kroz različite edukacijske programe (10 je pohađalo program osposobljavanja za njegovateljicu, 10 program osposobljavanja za gerontodomaćicu, 25 žena je prošlo edukacijski ciklus potpore za samozapošljavanje i osnaživanje) povećava se njihova socijalna uključenost i zapošljivost za zanimanja za koja postoji realna potreba na tržištu rada, čime se dugoročno smanjuje nezaposlenost na ciljanim područjima i doprinosi nacionalnim politikama zapošljavanja. Projekt se provodio kroz 2015.god. i kroz 2016.godinu, a financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.