Izvještaj za 2017. godinu

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ZA 2017. GODINU

 

Aktivnosti koje smo provodile:
1. Edukacija žena i djevojaka na teme: nasilje prema ženama, vršnjačko nasilje, nasilje u adolescentskim vezama, prostitucija, trgovanje ženama.

Pred lokalne izbore održane su dvije radionice sa ženama. Prva je bila na temu položaja žena u ruralnim područjima i njihova aktivnost u javnom životu. Tema druge radionice je bila žene i politika – zastupljenost žena na kandidacijskim listama za lokalne izbore.
U suradnji sa Policijskom postajom Donji Lapac, sa djecom u dječjoj igraonici smo
održali radionicu u modelu igrokaza, a na temu nasilja među djecom i mladima.
2. Obilježavanje prigodnih datuma: Dan žena, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Udruga je sudjelovala u organizaciji i obilježavanju međunarodnog Dana žena. Jedna naša članica je prisustvovala protestnoj akciji „Žene protiv bijede“ koju su organizirale ŽMH, sindikalne grupe žena i udruga „RODA“, a dvije članice su istovremeno prisustvovale obilježavanju istog dana u Splitu, na manifestaciji „Noćni marš ZA prava žena“ koju su organizirale udruga Domine sa ostalim splitskim aktivistimai aktivistkinjama.

Obilježili smo nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama na način da smo organizirali radionicu na temu obiteljskog nasilja u D.Lapcu u suradnji sa PP D.Lapac, te sudjelovali kao suradnička organizacija na okruglom stolu i radionici u Korenici koju je organizirala udruga Nit na temu volonterstvo u zajednici:dostupnost pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja u Ličko senjskoj županiji.

Obilježili smo međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama sudjelujući u kampanji Ženske mreže za ratifikaciju Istambulske konvencije i u akciji udruge Domine pod nazivom crvene cipele koju su organizirale u Splitu, a istu akciju smo nakon tjedan dana provele i mi u D.Lapcu.

3. Biblioteka-čitaonica

4. Pružanje podrške i pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja

5. Članstvo u koordinacijskom timu mreže NVO-a Ličko senjske županije
6. Pružanje podrške i savjeta građanima te posredovanje između njih i institucija u pogledu ishodovanja dokumentacije o državljanstvu, stambenom zbrinjavanju, socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti te konvalidaciji radnog staža i dr.

7. Suradnja sa drugim ženskim organizacijama

8. Provedba programa Dječja igraonica u D.Lapcu i Srbu
Dječja igraonica funkcionira na principu boravka djece predškolske dobi u prostoru
udruge gdje provode 3-4 sata u igri, zabavi i učenju. Igraonica je osmišljena sa ciljem
socijalizacije djece starosti od 3-7 godina. Igraonicu je kroz 2017. godinu prošlo 36
djece sa kojima su radile dvije tete, ove godine obje pedagoške struke. Djeca su uz
svakodnevne aktivnosti igre i zabave, boravila na otvorenom, te provodila aktivnosti
koje su organizirane od strane škole, policije i Udruženja umirovljenika. Tim prilikama
su sudjelovali u kulturnim manifestacijama, te prošli edukacije o vršnjačkom nasilju i
prometnim pravilima. Od ove godine u program smo uključile i logopeda koji dolazi
jedanput mjesečno, radi sa djecom i prepoznaje probleme kod pojedinaca, te sa takvima
organizira poseban rad. Logoped za sada radi poseban program sa troje djece iz
igraonice u D.Lapcu.
Devetero djece se priprema za polazak u školu, te rade po programu predškole i
pripremaju se za novo okruženje.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, te sredstvima
Općine D.Lapac.
9. Kutak za djecu
Kutak za djecu je program proistekao iz programa dječje igraonice. Problem nasilja i
netolerancije kod djece školske dobi je evidentan. Ovim programom pokušavamo
problem svesti na najmanju moguću razinu. Ciljana skupina su osnovnoškolska djeca
iz D.Lapca i Srba, njih 42 – 22 djece iz OŠ D.Lapac, 10 iz OŠ Srb i 10 djece iz Srba
koja više razrede OŠ pohađaju u Gračacu. Cilj programa je razvijanje
komunikativnosti, tolerancije i kreativnosti kod osnovnoškolske djece. Djeca slobodno
vrijeme koriste dva puta tjedno u našem prostoru i prostoru udruge Una u Srbu gdje za
njih organiziramo radionice kako bi podigli nivo tolerancije, naučili se nenasilju i
komunikaciji, te razvili svoje kreativne sposobnosti. U suradnji sa nastavnikom
tjelesnog odgoja iz OŠ D.Lapac za njih organiziramo dva puta tjedno i sportske
aktivnosti.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, te sredstvima
Općine D.Lapac.
10. Ostalo
Naše članice su sudjelovale na međunarodnoj konferenciji o ženama u poduzetništvu
koja je održana u organizaciji županijske organizacije HGK u Otočcu. Pored toga, u
suradnji sa Udruženjem umirovljenika D.Lapac sudjelovali smo u organizaciji i
provedbi manifestacije „Jesen u D.Lapcu“, a jedna članica je sudjelovala na
manifestaciji „Jesen u Lici“.