Izvještaj za 2020. godinu

IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ZA 2019. GODINU

Aktivnosti koje smo provodile:

  1. Obilježavanje prigodnih datuma: Dan žena, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i dr.

Udruga je sudjelovala u provedbi kampanja Ženske mreže Hrvatske koje su se provodile kroz trći mjesec, te 25.11 na dan borbe protiv nasilja nad ženama i 10.12 na dan ljudskih prava.

22.09. smo, u sklopu akcije Lili, koju je organizirao MUP, u PP Donji Lapac sudjelovele na radionici u povodu nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

  • Biblioteka-čitaonica
  • Pružanje podrške i pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja
  • Članstvo u koordinacijskom timu mreže NVO-a Ličko senjske županije, te Vijeću  za prevenciju Općine Donji Lapac
  • Pružanje podrške i savjeta građanima te posredovanje između njih i institucija u pogledu ishodovanja dokumentacije o državljanstvu, stambenom zbrinjavanju, socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti te konvalidaciji radnog staža i dr.
  • Suradnja sa drugim ženskim organizacijama

  • Provedba programa Dječja igraonica u D.Lapcu i Srbu i programa „Kutak za djecu“

Dječja igraonica funkcionira na principu boravka djece predškolske dobi u prostoru udruge gdje provode 3-4 sata u igri, zabavi i učenju. Igraonica je osmišljena sa ciljem socijalizacije djece starosti od 3-7 godina. Udruga, već 6 godina u kontinuitetu, provodi program dječje igraonice za djecu predškolske dobi, a od 2017.god. provodimo i program za djecu osnovnoškolske dobi pod nazivom Kutak za djecu kojim smo u 2018.godini obuhvatili i djecu vrtićke dobi. Ove programe smo nastavile provoditi i kroz 2019.godinu.  Igraonicu  je kroz 2019. godinu prošlo 36-ero  djece sa kojima su radile dvije tete. Ova djeca prolaze i kroz program „Kutak za djecu“ s tim da u ovom programu sudjeluje i 11-ero djece u igraonici u Srbu, 22-oje osnovnoškolaca iz osnovne škole u D.Lapcu, te njih 20 iz osnovnih škola u Srbu  i Gračacu. Djeca su uz svakodnevne aktivnosti igre i zabave, boravila na otvorenom, te provodila aktivnosti koje su organizirane od strane škole, policije i Udruženja umirovljenika. Tim prilikama su sudjelovali u kulturnim manifestacijama, te prošli edukacije o vršnjačkom nasilju i prometnim pravilima. U program je uključen i logoped koji dolazi jedanput mjesečno, radi sa djecom i prepoznaje probleme kod pojedinaca, te sa takvima organizira poseban rad. Logoped je, kroz 2019.godinu radio sa šestero djece iz igraonice u D.Lapcu.

02.10. smo sudjelovale na manifestaciji “Jesen u Lapcu” na kojem smo prezentirale aktivnosti koje se provode kroz naš program dječje igraonice.

Osmero djece se priprema za polazak u školu, te rade po programu predškole i pripremaju se za novo okruženje.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, te sredstvima Općine D.Lapac pomoću kojih smo ove godine upotpunile prostor novim knjigama i kreativnim materijalom i priborom.