Djelatnost

  • Zaštita i promicanje ljudskih prava i ženskih prava
  • Savjetodavna pomoć iz polja ljudskih prava
  • Pomoć socijalno ugroženim kategorijama građana
  • Organiziranje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, kampanja, radionica
  • Suradnja sa drugim NVO u državi i inozemstvu
  • Sudjelovanje u radu ŽMH