Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

26. studeni 2013. –

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama Vijeće za prevenciju Općine Donji Lapac u prostorijama Osnovne škole Donji Lapac organiziralo je okrugli stol kojem su prisustvovali predstavnici Osnovne škole Donji Lapac, Policijske postaje D.Lapac, Općine D.Lapac I ženske grupe Donji Lapac..

Cilj okruglog stola bio je predstaviti percepciju nasilja prema ženama od strane društva u cjelini, izvršiti uvid u trenutno stanje i statističke pokazatelje, te skrenuti pažnju na nasilje prema ženama kao ozbiljan problem kojim se mora baviti društvo u cjelini.

Predstavnici PP D.Lapac su održali prezentaciju na temu nasilja prema ženama, osvrnuvši se na povijesne činjenice kao i aktualnu zakonsku regulative, te su iznijeli podatke o statističkim pokazateljima na nivou Ličko senjske županije i općine D.Lapac.

Ženska grupa Donji Lapac je također iznijela svoja iskustva u rješavanju problematike nasilja uopće, a posebno nasilja prema ženama.

Na kraju je otvorena diskusija i rasprava kojom su razmijenjena iskustva i raspravljalo se o nasilju prema ženama i u kojoj mjeri institucije, udruge i pojedinci mogu aktivno doprinijeti smanjenju navedene problematike, te je donesen zaključak da je nasilje prema ženama vrlo ozbiljan društveni problem koji je općeprisutan u društvu, a sa kojim se problemom trebaju baviti sve institucije i organizacije civilnog društva ukazivanjem na navedeni problem i aktivnim djelovanjem na suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, sa krajnjim ciljem zahvaćanja tamne brojke nasilja kroz sveobuhvatno razvijanje partnerskih odnosa na razini lokalne zajednice.

Ovaj članak je napisan u Ponedjeljak, 2. prosinac 2013. u 17:36 i nalazi se u kategoriji Nekategorizirano. Odgovore na ovaj članak možete pratiti putem RSS 2.0 feeda. Na isti možete i odgovoriti, ili poslati trackback sa vaše vlastite web stranice.

Napišite odgovor

Morate biti prijavljeni da bi napisali komentar.