Učionica demokre(a)cije – izložba i susret s političarima

U okviru projekta „Učionica demokre(a)cije“ koju „Domine“ provode u suradnji sa Ženskom grupom Donji Lapac, u galeriji Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“, u Splitu je 19. svibnja otvorena izložba predizbornih plakata učenika 7. i 8. razreda OŠ „Donji Lapac“, OŠ „Grohote“ Šolta i OŠ „Petar Berislavić“ Trogir. Na izložbi koja će biti postavljena do 25. svibnja izloženo je 20-ak plakata nastalih kao rezultat rada s učenicima kroz 5 interaktivnih neformalnih modula na temu ljudska prava, demokracija, EU parlament, demokratski izbori i predizborna kampanja.
Nakon otvaranja izložbe, u hotelu „Park“ upriličen je susret s političarima, kandidatima za EU parlament, a na pitanja učenika odgovarao je Petar Ezgeta iz Hrvatske stranke nezaposlenih iz koalicije „Solidarnost“.Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti 2

U okviru projekta „Socijalno poduzetništvo korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“, 25.03.2014.god. je u prostorijama Ženske grupe Donji Lapac, kao partnerske organizacije, otpočeo certificirani tečaj izrade rukotvorina od vune i konca. Tečaj je upisalo devet korisnica socijalne pomoći sa područja općine D.Lapac. Program tečaja je sastavio Željko Knezić, profesor sa Tehnološkog fakulteta iz Zagreba koji i vodi tečaj. Tečaj prati i certifikate će izdati Pučko učilište iz Knina.

Kroz ovaj projekt Ženska grupa Donji Lapac je provela i radionicu agrikulture, te pet radionica psihosocijalne podrške. Ciljana skupina za sve aktivnosti su žene, korisnice nekog od oblika socijalne pomoći.Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

26. studeni 2013. –

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama Vijeće za prevenciju Općine Donji Lapac u prostorijama Osnovne škole Donji Lapac organiziralo je okrugli stol kojem su prisustvovali predstavnici Osnovne škole Donji Lapac, Policijske postaje D.Lapac, Općine D.Lapac I ženske grupe Donji Lapac..

Cilj okruglog stola bio je predstaviti percepciju nasilja prema ženama od strane društva u cjelini, izvršiti uvid u trenutno stanje i statističke pokazatelje, te skrenuti pažnju na nasilje prema ženama kao ozbiljan problem kojim se mora baviti društvo u cjelini.

Predstavnici PP D.Lapac su održali prezentaciju na temu nasilja prema ženama, osvrnuvši se na povijesne činjenice kao i aktualnu zakonsku regulative, te su iznijeli podatke o statističkim pokazateljima na nivou Ličko senjske županije i općine D.Lapac.

Ženska grupa Donji Lapac je također iznijela svoja iskustva u rješavanju problematike nasilja uopće, a posebno nasilja prema ženama.

Na kraju je otvorena diskusija i rasprava kojom su razmijenjena iskustva i raspravljalo se o nasilju prema ženama i u kojoj mjeri institucije, udruge i pojedinci mogu aktivno doprinijeti smanjenju navedene problematike, te je donesen zaključak da je nasilje prema ženama vrlo ozbiljan društveni problem koji je općeprisutan u društvu, a sa kojim se problemom trebaju baviti sve institucije i organizacije civilnog društva ukazivanjem na navedeni problem i aktivnim djelovanjem na suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, sa krajnjim ciljem zahvaćanja tamne brojke nasilja kroz sveobuhvatno razvijanje partnerskih odnosa na razini lokalne zajednice.Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti

Cenzura Plus u Kninu organizirala trodnevnu dizajnersku radionicuU sklopu projekta „Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“, kojeg udruga Cenzura Plus provodi u suradnji s partnerskim organizacijama Pučkim otvorenim učilištem iz Knina, u suradnji s HZZ Zadar i Centrima za socijalnu skrb Gospić, Gračac i Šibenik te udrugama Prospero iz Gračaca, NIT iz Korenice, Tara iz Ličkog Petrovog Sela, OGI iz Drniša, Krka iz Knina i Ženskom grupom Donji Lapac, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin je od petka, 17. siječnja, do nedjelje, 19. siječnja 2014., održana trodnevna dizajnerska radionica. Tijek radionice su osmislile i provele dvije dizajnerice: Tihana Mikša Perković, dipl.ing.tekstilne tehnologije iz Zagreba, te Lana Gruić, grafička dizajnerica iz Splita. Na radionici su sudjelovale žene koje su trenutno uključene u program stručnog osposobljavanja za krojačicu/šivačicu, zajedno sa njihovom profesoricom Draženom Knežević. To je prvi od programa stručnog osposobljavanja kojeg udruga Cenzura Plus provodi u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Knin kao nositeljem aktivnosti.

Prvi dan radionice su obje dizajnerice održale prezentacije o svojim dosadašnjim radovima, ali o mjestu dizajna i dizajniranja u izradi odjevnih i ukrasnih predmeta općenito. Potom su korisnicama pokazale osnovne predmete koje su krenule izrađivati i na čemu su radile sljedeća 2 dana kao tim, ali i svaka zasebno.

Predmeti koji su promišljani na ovoj radionici bit će detaljno razrađeni za daljnju proizvodnju u priručnicima koje će napraviti dizajnerice i tako ući u proizvodni asortiman korisnica kroz njihov angažman u Ličkoj ženskoj socijalnoj zadruzi.

Sve korisnice su pokazale izniman interes za rad na razvijanju proizvoda, ali i za sudjelovanjem u sličnim aktivnostima u budućnosti. Kroz razgovor s njima moglo se zaključiti da im iznimno znači prilika da povećaju svoja znanja i vještine, posebno što će po završetku stručnog osposobljavanja imati kvalifikaciju krojačice.

 

Cenzura Plus sa partnerskim organizacijama provodi treći projekt ekonomskog osnaživanja žena na području Like i Dalmatinske zagore

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus iz Splita, zajedno s partnerskim organizacijama Pučkim otvorenim učilištem iz Knina, u suradnji s HZZ Zadar i Centrima za socijalnu skrb Gospić, Gračac i Šibenik te udrugama Prospero iz Gračaca, NIT iz Korenice, Tara iz Ličkog Petrovog Sela, OGI iz Drniša, Krka iz Knina i Ženskom grupom Donji Lapac provodi projekt „Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“ financiran sredstvima Europske unije u okviru natječaja :“Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“.

U cilju unaprjeđenja šansi na tržištu rada i kvalitete života dugoročno nezaposlenih žena, korisnica nekog oblika socijalne skrbi i njihovih obitelji u ruralnim dijelovima Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko-kninske županije provodimo besplatne tečajeve od kojih su neki certificirani i izvrsna su prilika za druženje i učenje, te povećanje razine samopouzdanja. Namjera nam je unaprijediti postojeća znanja i vještine, do razine potrebne za sustavnu proizvodnju rukotvorina i suvenira namijenjenih prodajnom asortimanu Ličke ženske zadruge.

Provodimo tečajeve: tkanja, rada s keramikom, krojenja i šivanja, rada s vunom i koncem, te tečaj engleskoj jezika, rada na računalu i tečaj osnova agrikulture.

Sudionice koje završe naše kreativne tečajeve imati će mogućnost sudjelovati u razvijanju prototipova dizajna za novu liniju proizvoda za Ličku žensku socijalnu zadrugu, te će imati mogućnost zapošljavanja u proizvodnji rukotvorina i suvenira za Ličku žensku socijalnu zadrugu.

Sudionice tečajeva rada na računalu, engleskog jezika i agrikulture povećati će svoju ponudu na tržištu rada i s tim povećati šanse u zapošljavanju te samozapošljavanju.

Partnerskim pristupom odnosno umrežavanjem i suradnjom što većeg broja dionika s ciljanog područja želimo što bolje obuhvatiti potrebe osnovne ciljane grupe i iskoristiti sve postojeće resurse u lokalnim zajednicama, te stvoriti mrežu buduće podrške novim poduzetničkim modelima, na ciljanom terenu.Poziv na javno predstavljanje Dječje igraonice u D.Lapcu

Poziv na javno predstavljanje Dječje igraonice u D.Lapcu

I predstavljanje projekta „Podrška organizacijama civilnog društva radi poboljšanja socijalne

kohezije u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine,IPA CBC

 

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da je Udruga UNA kao nositelj projekta sa RH strane potpisalo ugovor sa Delegacijom Europske Unije za implementaciju prekograničnog projekta pod nazivom „Podrška organizacijama civilnog društva radi poboljšanja socijalne kohezije u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine„. Projekat se implementira u partnerstvu sa , Udrugom „Žene sa Une“-vodećim partnerom iz BIH, Ženskom grupom Donji Lapac“ iz Donjeg Lapca iz Republike Hrvatske i Arbeiter Samariter Bund iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

Projekat je sufinansiran od strane Europske komisije za IPA prekogranične programe Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog projekt je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti s ciljem povećanja socijalne kohezije u programskom području. S tim u vezi projekt ima za specifični cilj poboljšanje pružanja usluga socijalne skrbi u projektnom području.

Ovim putem pozivamo Vas da prisustvujete javnom predstavljanju „Dječje igraonice“ koja je dio navedenog projekta.

Svečanost će se održati u prostoru «Dječje igraonice» i Ženske grupe D.Lapac (bivša srednja škola) dana 27.11.2013. god. u 12 sati u D.Lapcu. Molimo Vas da nam do 25.11.2013. potvrdite sudjelovanje na e-mail zenska.grupa.donji.lapac@gs.t-com.hr ili na telefon 053 765 500, odnosno 099 688 78 23.

Vjerujemo da ćete ovo događanje prepoznati kao način uspostavljanja bolje suradnje između vladinog sektora i nevladinih organizacija i odazvati se našem pozivu.

S poštovanjem,

Predsjednica Snježana Krezić